Dětské taneční studio ONDRÁŠEK hledá

 

MUZIKANTY do cimbálové muziky. Přivítáme děti alespoň s dvouletou zkušeností hry na nástroj.  Pravidelné zkoušky muziky v úterý 16.30 - 19.00, Komunitní centrum pro válečné veterány, Dobrovského 27c, Brno - Královo Pole.

TANEČNÍKY do všech tanečních oddělení. Konkurzy se konají dle věku dítěte: 

pondělí 6. září II. ročník, úterý 7. září přípravka, středa 8. září I. ročník - vždy 17.00 - 18.00, baletní sál Štefánikova 53a, Brno - Královo Pole.

Bližší informace * Pavlína Huráková * 604 853 801 * 973 442 820 * hurakova@volny.cz 

 

 

 

adresa:
Bulharská 2172/122
612 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447