Historie FOS Jánošík

   V roce 1954 byl založen Vojenský soubor písní a tanců Jánošík, který působil v Olomouci a v Brně. Po 39 letech se jeho přímým nástupcem a pokračovatelem v umělecké činnosti stal roku 1993 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno. Pro zachování dlouholeté kulturní tradice lidového umění, kterou VSPT Jánošík svou činností vytvořil, byla dne 10. 4. 1993 založena Folklorní nadace VSPT Jánošík, jako nositelka tradic, které neměly být zapomenuty. Jejím hlavním posláním byla podpora sdružování jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a kulturu a její šíření, uchovávání a ochranu. Nadace pracovala úspěšně šest let až do doby, kdy po legislativních úpravách (nový zákon o nadacích a nadačních fondech) byly zásadním způsobem změněny podmínky pro její existenci.

   Aby bylo možno pokračovat v nastoupené cestě, došlo ke změně právní formy a po přípravném období  vzniklo dne 22. září 1998 Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno jako nástupnická organizace Folklorní nadace VSPT Jánošík Brno. Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, o.s. (dále FOS) V roce 2014 došlo k dalším legislativním změnám, sdružení se stalo spolkem - Folklorní sdružení Jánošík Brno, z.apsaný s.polek (FOSJ). FOSJ je významným subjektem v oblasti realizace mnoha kulturních akcí v městě Brně i po celé republice. I když je uváděno na mnoha akcích jako spolupořadatel, většinou je hlavním organizátorem, produkčním i producentem těchto akcí. Hlavním cílem a posláním FOS je šíření a propagace lidového umění ve všech jeho formách, o čemž svědčí pořádání každoročních akcí a projektů:

 • F SCÉNA (letní cyklus celovečerních pódiových vystoupení konaných v historickém centru Brna za účasti popředních folklorních souborů z naší republiky i ze zahraničí) 
 • organizace a podpora benefičních a charitativních koncertů (ADRA, Československá obec legionářská Centrum Paraple, Klokánek, Nadační fond Modrý hroch, aj.)
 • koprodukce v mezinárodním projektu soutěžní ohňostrojné přehlídky IGNIS BRUNENSIS
 • Přehlídka dětských folklorních souborů Na lidovú notečku
 • Ondrášek pomáhá
 • vánoční koncerty konané v brněnských kostelích
 • zřizování a významná podpora činnosti Dětského tanečního studia ONDRÁŠEK

Součástí FOS JÁNOŠÍK Brno je jeho organizační složka Dětské taneční studio ONDRÁŠEK (cca 70 dětí ve třech věkových kategoriích a cimbálová muzika).

FOS JÁNOŠÍK kromě výše uvedených projektů pracuje i se svou členskou základnou (cca 300 členů z celé republiky). Jedná se zejména o poskytování různých forem informačního servisu (běžná i elektronická korespondence, vydávání tiskových, informačních a propagačních materiálů, provoz archivu vybraných fotografií a audio i videozáznamů s možností jejich krátkodobého zapůjčení členské základně, provoz webových stránek a jejich stálá aktualizace apod.) Nedílnou součástí činnosti FOS JÁNOŠÍK Brno je úzká spolupráce s mnoha institucemi, např.:

 • Jihomoravský kraj
 • Magistrát města Brna
 • Městské části Brno-Královo Pole, Brno-sřed, Brno Řečkovice-Mokrá Hora a dalších MČ v Brně
 • Turistické informační centrum města Brna, p.o.
 • Sdružení přátel folkloru v Brně
 • SNIP & CO, reklamní společnost, Městské divadlo Brno, Moravské zemské muzeum,  aj.
 • Český rozhlas Brno, Radio Proglas a další mediální partneři.

Nad nejvýznamnějšími projekty přebírají pravidelně záštitu významné osobnosti našeho veřejného života jako např.  primátor statutárního města Brna, hejtman Jihomoravského kraje, aj.

Sdružení se při své činnosti neobejde bez pomoci sponzorů, kteří přispívají ať již formou naturálního plnění nebo finančně.

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s. není uzavřenou organizací. Je členem Sdružení přátel folkloru v Brně a Společnosti pro lidové tradice.

 

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447