Ondrášek pomáhá 2017

DANIELEK MACAN, ÚJEZD U BRNA
Danielek má v současné době tři a půl roku. Potýká se s omezením, které se označuje termínem dětská mozková obrna. U Danielka vznikla z důvodu předčasného porodu ve 28. týdnu těhotenství v kombinaci z těžkým neokysličením mozku a následným krvácením do mozkových tkání. Dětská mozková obrna se projevuje u každého postiženého člověka jinak. U Danielka se kombinuje těžká porucha hybnosti s dobrou psychikou a inteligencí. Což je velice příznivé, ale zároveň to klade velké nároky na péči o něj, aby se jeho rozumové schopnosti mohly dále rozvíjet. celý článek

Danielek navštěvuje různé odborníky v oblasti fyzioterapie, zrakové terapie, ergoterapie a logoterapie a tyto oblasti trénuje intenzivně i doma. Mimo to je sledován u některých dalších specialistů (neurologie, ortopedie, oční lékař, alergologie). Danielkova maminka je dětská psycholožka, která se věnuje oblasti raného vývoje dětí s postižením výzkumně i prakticky a pomáhá rodičům hendikepovaných dětí s rozvojem mentálních dovedností jejich potomků.

Rodiče Danielka se snaží o jeho všestranný rozvoj i nad rámec běžně dostupných prostředků. Danielek je v současné době nejmladším dítětem v České republice, které má elektrický invalidní vozík. Ten mu zajišťuje především samostatnost a svobodu pohybu, který je jinak velmi omezený (Danielek sám nesedí, neplazí se, nestojí). Zároveň Danielek využívá jako první dítě také externí spínače k iPadu. iPad využívá ke komunikaci a externí spínače mu usnadňují jeho ovládání.

Všechny pomůcky, které Danielek využívá, jsou velmi nákladné a je velmi obtížné reagovat na jeho potřeby v krátkém čase. V současné době se Danielek chystá do mateřské školy, kam nastoupí v září spolu se svojí sestrou a rodiče shání prostředky na pořízení speciální židličky, kterou by mohl využívat ve školce. Zároveň potřebují Danielkovi pořídit nový automobil, ve kterém by bylo možné převážet elektrický vozík, aby ho mohl Danielek využívat i mimo obec, tedy například ve školce, na výletech, u lékařů a jinde, aby se tím znovu zvýšila jeho samostatnost.

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447