Aktuality

Valná hromada 2020

Vážení členové FOS Jánošík Brno,
vzhledem k zákazu pořádání kulturních akcí v období nouzového stavu jsme nuceni Valnou hromadu zrušit. Náhradní valná hromada se uskuteční během druhé poloviny příštího roku, včas budete informováni pozvánkou.

P.S.: Snažíme se připravit Setkání generací VSPT&VUS a všech příznivců dobré nálady na den 10. dubna 2021. Doufáme, že nám bude doba a okolnosti přát a setkáme se všichni ve zdraví.
S přáním všeho dobrého a hlavně pevného zdraví, členové správní rady a revizní komise FOS Jánošík Brno.
 
  celý článek

P O Z V Á N K A

na XI. valnou hromadu Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.

Vážení  přátelé,

            správní rada FOS JÁNOŠÍK Brno, z.s. si Vás dovoluje pozvat, v souladu se stanovami, na jednání XI. valné hromady, která se bude konat dne

27. listopadu 2020  od 17.00 hod.

v Komunitním centru pro válečné veterány, Dobrovského 27c, 612 00 BRNO 

Návrh programu :

16.30 – 17.00             Prezence účastníků
17.00 – 18.30             Zahájení, úvodní slovo, volba komisí (mandátová, návrhová)
                                             Zpráva o činnosti za uplynulé období, další výhled
                                   Zpráva o hospodaření
                                   Revizní zpráva
                                   Diskuse
                                            Návrh usnesení, závěr jednání

S ohledem na zkušenosti z minulých valných hromad a v návaznosti na současný nouzový stav i očekávaný další vývoj koronavirové pandemie, předpokládáme nízký počet účastníků řádné valné hromady, která se tak stane neusnášeníschopnou, a proto bude termín konání náhradní valné hromady stanoven až v novém roce 2021.

Brno, 12. října 2020                                                                                                                                   Čestmír Komárek, v. r.                                                                                                                                                                                                                                      ředitel FOS JÁNOŠÍK Brno  

-------- pro ty kteří mají @ adresu --------

pošlete vyplněnou návratku formou „scan“ na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do pátku 20.11. 2020

-------- pro ty kteří nemají @ adresu --------

---------- zde odstřihněte a zašlete nejpozději do pátku 20.11. 2020  na níže uvedený kontakt ---------

                                     N Á V R A T K A                               Pro tisk pozvánky  Pro tisk_Pozvánk
                                                                                                                                                                                    

Zúčastním se valné hromady FOS JÁNOŠÍK Brno dne 27. 11. 2020

Příjmení, jméno .......................................................................e-mail.............................................
Aktualizovat bydliště ………………………………....................................................………………..
Aktualizovat telefon/mobil ...............................................................................................................
Číslo průkazu (datum narození) ....................................…… podpis…………................................

Návratky zasílejte poštou nebo e-mailem nejpozději do pátku 20.11.2020

                 Čestmír Komárek, FOS JÁNOŠÍK Brno, Bulharská 2172/122, 612 00 Brno                              E.: brno@fosjanosik.cz  *  M.: +420 724 803 290

adresa:
Bulharská 2172/122
612 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447