Aktuality

Valná hromada FOS Jánošík Brno

Správní rada svolává Valnou hromadu FOS Jánošík Brno, z, .s., pozávnka přiložena!
Vyzýváme a zveme všechny členy našeho spolku k našemu společnému jednání! Budou podány informace od poslední valné hromady v listopadu 2018. celý článek

P O Z V Á N K A

na XI. (nevolební) valnou hromadu

Vážení  přátelé,

správní rada FOS JÁNOŠÍK Brno si Vás dovoluje pozvat v souladu se stanovami na jednání XI. valné hromady

pátek 26. listopadu 2021  v  17.00 hod.

 Komunitní centrum pro válečné veterány

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

 (vchod z Vodovy ulice  1, Brno – Královo Pole)

Návrh programu :

16.30 – 17.00             Prezence účastníků

17.00 – 18.30             Zahájení, úvodní slovo, volba komisí (mandátová, návrhová)

                                   Zpráva o činnosti za uplynulé období (1.12.2018-30.11.2021), další výhled 

                                   Zpráva o hospodaření

                                   Revizní zpráva

Diskuse 

                                           Návrh usnesení, závěr jednání

Pro případ nízkého počtu účastníků je vyhlášen náhradní termín  valné hromady na den

26. listopadu 2021 v 17.15 hod.

Návrh programu a místo konání zůstávají  beze změn.

Brno, 18.října 2021                                                                                                                           Čestmír Komárek, v. r.

                                                                                                                                         ředitel FOS JÁNOŠÍK Brno  

------------ zde odstřihněte a zašlete nejpozději do pátku 19.11. 2021  na níže uvedený kontakt --------------

NÁVRATKA

Zúčastním se valné hromady FOS JÁNOŠÍK Brno dne 26. 11. 2021

Příjmení, jméno .............................................................e-mail.............................................

Bydliště, telefon ...................................................................................................................

Číslo průkazu (datum narození) ...................................…… podpis………………................

Návratky zasílejte e-mailem nebo poštou nejpozději do pátku 19.11.2021:

FOS JÁNOŠÍK Brno, Bulharská 2172/122, 612 00 Brno – Královo Pole

E.: brno@fosjanosik.cz *  M.: +420 724 803 290

adresa:
Bulharská 2172/122
612 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447