Historie a založení

 

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK vzniklo v září 2006 na základě jednání správní rady Folklorního sdružení JÁNOŠÍK a vedení VUS ONDRÁŠ. Je organizační jednotkou FOS JÁNOŠÍK. Jeho náplní je příprava budoucích tanečníků a muzikantů pro VUS ONDRÁŠ. Funguje na bázi amatérského tanečního tělesa a sdružuje děti se zájmem o tanec, zpěv a hudbu ve věku 5 - 18 let. 

Hlavním žánrem je lidový tanec, regionálně zaměřený zejména na Českou a Slovenskou republiku. Folklorní repertoár je rozšířen i o jiné taneční směry, tak aby členové Ondrášku získali nejen základní vzdělání z lidových tanců, ale poznali i jiné taneční techniky. Výuka je rozšířena o divadelní projev a základy pěveckých technik. Dětské taneční studio Ondrášek vychovává zejména univerzální tanečníky, schopné zatančit jakýkoliv taneční styl. Dle požadavků pořadatele vedení souboru sestaví program, tzv. šitý na míru. Délka vystoupení od 10 do 90 minut. Scénář programu může být pouze hudební (vystoupení cimbálové muziky) nebo hudebně- taneční, doplněný pěveckými čísly. 

Od roku 2013 program doprovází cimbálová muzika, kterou tvoří děti ve věku od 10 do 18 let. Podmínkou k přijetí je alespoň dvouletá hudební praxe.

Zkouší v pátek od 1530 do 1730, baletní sál Štefánikova 53a, Brno

Taneční skupiny jsou rozdělené dle věku,

nacvičují v baletním sále Štefánikova 53a, Brno - Královo Pole:

 přípravka – děti od 5 do 8 let * úterý 17.30 - 19.00 hodin

 I. ročník – děti od 9 do 12 let * středa 17.00 - 19.00 hodin

II. ročník – děti od 13 do 18 let * pondělí 16.00 - 19.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školné ve výši 1.200 Kč na pololetí je jednotné pro všechny taneční skupiny.  Cimbálová muzika je od placení školného osvobozena.

Nábory nových dětí bývají vždy počátkem školního roku. V případě, že není naplněna kapacita ročníku, je možný nástup dítěte i v průběhu školního roku. O přijetí dítěte na základě dodatečného konkurzu rozhoduje vedení tanečního studia.

Fotky a videa ze života Ondrášku naleznete na FB - klikněte zde FACEBOOK 

 

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447