Připravujeme 5. ročník Ondrášovy valašky 2024

Přehlídka uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška a Setkání folklorních generací VSPT Jánošík a VUS Ondráš a všech příznivců lidové hudby, tance a písní bude v roce 2024 realizována ve dnech od 7. do 9. června 2024 v Rožnově pod Radhoštěm.  celý článek

Dramaturgický záměr projektu

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Město Rožnov pod Radhoštěm

Národní muzeum v přírodě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Slovenský dům v Praze

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno

připravuje

pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla

5. přehlídku uměleckých a folklorních souborů

ONDRÁŠOVU VALAŠKU 2024

&

5. ročník setkání folklorních generací

7. - 9. června 2024


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

PROJEKT ONDRÁŠOVA VALAŠKA

   Projektem Ondrášova valaška jsme v roce 2016 navázali na bohatou historii a silnou tradici Mezinárodního armádního folklorního festivalu Rožnovská valaška, který Ministerstvo obrany České republiky již z ekonomických důvodů nezajišťuje. Správní rada Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s. společně s vedením města Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem - Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm podpořila myšlenku zachování akce s dvouletým cyklem. Pro nastávající rok 2024 se tak připravuje další, již páté víkendové pokračování přehlídky uměleckých a folklorních souborů. Celý projekt je organizován u příležitosti 100 let rozhlasového vysílání na Moravě, 80. výročí Slovenského národního povstání a 70. výročí Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ /dříve VSPT Jánošík/, ve kterém hodláme zviditelnit přátelství mezi Slováky, Čechy a Moravany pod názvem:

ONDRÁŠOVA VALAŠKA 2024

Tuto významnou akci chceme podpořit další, neméně významnou aktivitou

5. ročníkem Setkání folklorních generací VSPT Jánošík a VUS Ondráš

a všech příznivců lidové hudby, tance a písní.

   Důvodem je významné jubileum Vojenského uměleckého souboru Ondráš, dříve Vojenského souboru písní a tanců Jánošík, kdy si v roce 2024 budeme připomínat 70. výročí založení tohoto jediného profesionálního uměleckého tělesa u nás. Na Ondrášovu valašku 2024 připravujeme setkání všech členů obou souborů a folklorních příznivců, kteří během sedmdesátiletého působení Vojenského souboru písní a tanců Jánošík (1954-1992) a Vojenského uměleckého souboru Ondráš (od 1993) prošli tímto tělesem. Jde celkem bezmála o 1500 lidí ze Slovenska, Čech a Moravy, kteří před i po odchodu z tohoto souboru působili aktivně v různých souborech obou republik a někteří z nich se v dnešní době věnují vedení dětských i dospělých folklorních souborů. Smyslem této akce je prohloubit vzájemné vztahy Čechů a Slováků a navázat tak na stará přátelství utvářená v tomto tělese, které bylo vždy synonymem spolupráce obou, dnes samostatných států, dříve však jednolitého celku. Projekt Ondrášova valaška je přesně tím, co chceme těmto lidem vyjádřit, tedy vzdát hold jejich práci a poděkovat jim za snahu, spočívající v udržování lidových tradic obou zemí.

Přehlídka uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška a Setkání folklorních generací VSPT Jánošík a VUS Ondráš a všech příznivců lidové hudby, tance a písní bude v roce 2024 realizována ve dnech od 7. do 9. června 2024 v Rožnově pod Radhoštěm.

  Cílem projektu je prezentovat profesionální i amatérská umělecká tělesa v autorských pořadech a kulturní bohatství tradiční lidové kultury, jako jednoho z klíčových a nosných prvků regionální identity široké veřejnosti a napomoci tím mimo jiné k podpoře procesu poznávání vlastního i blízkého kulturního dědictví materiální a nemateriální povahy a samozřejmě také pomoci k rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji a v celé České republice. Propojení profesionálních těles a folklorních souborů má také kladný dopad na udržování živé kultury u regionálních souborů, což pomůže i jejich uměleckému rozvoji. Díky projektu Ondrášova valaška dochází k obohacení kulturního i společenského dění na Valašsku. Jedná se tedy o aktivní krok k naplňování Koncepce rozvoje kultury Jihomoravského a Zlínského kraje. (účinkují soubory i jednotlivci z obou těchto krajů)

Hlavním programem celého víkendu připravujeme vzpomínkový pořad s pracovním názvem L.I.S.T. (láska, idea, srdce tanec). V tomto programu budou uvedena bývalá programová čísla z dřívějších let v podání bývalých členů VSPT Jánošík a VUS Ondráš. Vrcholem pořadu bude vystoupení dnešního VUS Ondráš. Tento pořad je plánován na sobotní večer v amfiteátru Na Stráni Valašského muzea v přírodě.

   Ondrášova valaška 2024 naplňuje Státní kulturní politiku na léta 2021–2025+. Již od roku 1993 každým rokem VUS Ondráš zajížděl v červnový víkend do Rožnova pod Radhoštěm, kde propagoval a přispíval k pozitivnímu vnímání Armády ČR u našich občanů a také rovněž v plné míře reflektuje Doporučení 25. zasedání Generální konference UNESCO o ochraně tradiční kultury a folklóru. Základních východisek tohoto mezinárodního dokumentu se předkládaný projekt snaží držet, přičemž prostřednictvím dílčích aktivit (koncerty, workshopy, taneční školy) je hodlá prakticky naplňovat v rovině popularizace a prezentace jevů tradiční kultury moravsko-slovenského pomezí.

Také mimo jiné obsahově naplňuje připomínku 80. výročí Slovenského národního povstání a zároveň 100. let rozhlasového vysílání na Moravě, které se historicky intenzivně věnuje právě podpoře a propagaci nehmotné lidové kultury formou řady rozhlasových reportáží a pořadů, ať už ve své historii, nebo aktuálně prostřednictvím pořadů vysílaných z moravských studií. Hostem bude Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN). Tedy těleso, které je bytostně spjato právě s Českým rozhlasem a s prezentací tradiční lidové kultury. Dalším hostem bude Umelecký súbor Lúčnica z Bratislavy, která vystoupí z reprezentačním programem. V neposlední řadě Ondrášova valaška připomene 70. výročí Vojenského uměleckého souboru Ondráš, dříve Vojenského souboru písní a tanců Jánošík Brno.

Vhodně také doplňuje myšlenky Česko-slovenského přátelství a to zapojením českých i slovenských souborů a spoluprací s Obcí Slováků v ČR a zejména Světovým sdružením pro Slováky žijící v zahraničí.

Dramaturgický a umělecký dohled nad přehlídkou a setkáním folklorních generací bude zaštiťovat Folklorní sdružení Jánošík Brno společně s programovým oddělením Valašského muzea v přírodě. Akci a její jednotlivé části bude v regionu i po celé republice propagovat město Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě, Slovenský dům v Praze a také Zlínský a Jihomoravský kraj, vč. Folklorního sdružení Jánošík Brno.

V neposlední řadě bude propagováno Ministerstvo obrany a Armáda České republiky prostřednictvím Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který má za své sedmdesátileté umělecké působení vybudovanou velmi početnou skupinu příznivců a obdivovatelů, která sleduje a podporuje uměleckou činnost souboru. Ondrášova valaška má za cíl ještě více zviditelnit VUS Ondráš nejen v České, ale i Slovenské republice. Záštitu nad přehlídkou převzal prezident České republiky pan Petr Pavel.

Děkujeme za podporu

Čestmír Komárek

ředitel Folklorního sdružení Jánošík Brno a Ondrášovy valašky

Tomáš Gross

programový ředitel Ondrášovy valašky

Dušan Gelien

dramaturg Ondrášovy valašky

PROGRAM ONDRÁŠOVY VALAŠKY 2024

PÁTEK 7. 6. 2024

10.30-11.30 * hudební pohádka ,, CVRČEK ‘‘ kterou si nenechají ujít ani trpaslíci *

                    / vystoupení žáků ZUŠ B-ART Zašová /pro ZŠ a M / Komorní amfiteátr - Dřevěné městečko /

 15.00-16.30 * Živá pozvánka na Ondrášovu valašku * 

                    - vystoupení dětských folklorních souborů / Masarykovo náměstí Rožnov p/R /

 18.30-20.30 * Zahájení Ondrášovy valašky 2024 *

                     * Juráškovy noty *

                       / koncert BROLNu se sólisty u příležitosti nedožitých 99 let Jaroslava Juráška/

                       / amfiteátr Na Stráni - Valašská dědina /

 21.00-22.30 * Reprezentační program * profilový program US Lúčnica, Bratislava

                          / amfiteátr Na Stráni - Valašská dědina /

SOBOTA 8. 6. 2024

10.00-11.00 * Bumtarata na vrata * - vystoupení dětských folklorních souborů

                            / Masarykovo náměstí Rožnov p/R /

 11.00-12.00 * Promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc *

                     / Masarykovo náměstí Rožnov p/R /

13.00-14.00 * taneční workshop *

                            / Podium Na Palouku - Dřevěné městečko /

13.30-15.00 * Jaká mama, taká dcera *

                     - přehlídka DFS, které vedou bývalí členové VSPT Jánošík a VUS Ondráš /

                     / Komorní amfiteátr -  Dřevěné městečko /

15.00-16.30 * Jaký otec, taký syn *

                     - přehlídka FS, které vedou bývalí členové VSPT Jánošík a VUS Ondráš /

                    / Komorní amfiteátr - Dřevěné městečko /

16.00-17.00 * taneční workshop *

                    / Podium Na Palouku - Dřevěné městečko /

16.30-17.30 * profilový pořad Plzeňského lidového souboru Mladina

                           / Komorní amfiteátr - Dřevěné městečko /

19.30-22.30 * Zdravice hostů *

                       * L.I.S.T.  (láska, idea, srdce a tanec)

                        - pořad k 70. výročí VUS Ondráš / dříve VSPT Jánošík /

                        / amfiteátr Na Stráni - Valašská dědina /

   23.00-02.00 * Při muzice * lidová zábava s CM

                          / amfiteátr Na Stráni - Valašská dědina /

    NEDĚLE 9. 6. 2024

    11.30-12.30 * Děti dětem * vystoupení dětských folklorní souborů

                           / Podium Na Palouku - Dřevěné městečko /

     13.00-14.00 * Eště sa podívám *

                            - mužský pěvecký sbor Staroměští mládenci a cimbálová muzika Ohnica

                                     / Komorní amfiteátr - Dřevěné městečko /

     14.00-16.30 * Všechno nejlepší Ondráši! * závěrečný galaprogram

                           - vystoupí dospělé FS, které vedou bývalí členové VSPT Jánošík a Ondráš

                            / Komorní amfiteátr - Dřevěné městečko /

Změna programu vyhrazena

                       

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO, z. s.

Obřanská 646/13, Maloměřice 614 00 Brno

IČO / 65761707; DIČ / CZ65761707 – nejsme plátci DPH

E-mail / brno@fosjanosik.cz

KONTAKTNÍ OSOBY

Čestmír Komárek / ředitel Folklorního sdružení Jánošík Brno a Ondrášovy valašky

E-mail / brno@fosjanosik.cz  

M. tel. / +420 724 803 290

Tomáš Gross / programový ředitel Ondrášovy valašky

E-mail /  gross@roznov.cz  

M. tel. / +420 739 503 634

Dušan Gelien / dramaturg Ondrášovy valašky

E-mail /  dusangelien@seznam.cz   

M. tel. / +420 602 282 700

HISTORIE  ROŽNOVSKÉ  VALAŠKY

Od roku 1993 se v rožnovském Valašském muzeu v přírodě konal Mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška. Po 21 let se zde sjížděly dospělé i dětské folklorní soubory a cimbálové muziky, které spolupracovaly s armádou. Mezi účinkujícími tedy po léta dominoval Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Program festivalu mnohdy doplňovali umělci či umělecká uskupení zvučných jmen jako Luboš Holý, Miro Dudík, Martin Hrbáč, Vrchárský orchester, Diabolské husle, Nebeská muzika, Musica Folklorica, Umelecký súbor Lúčnica, SĽUK, Honvéd, Hradišťan, PUĹS a mnoho dalších. Nemůžeme opomenout také 15 ročníků přehlídky skupin historického šermu. V roce 2015 se uskutečnilo pomyslné rozloučení s festivalem pod názvem Dozvuky Rožnovské valašky. Hlavním pořadatelem festivalu byla Armáda České republiky a spolupořadateli město Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Zlínský kraj, Folklorní sdružení České republiky a Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno.

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO, z.s.

Dne 10. 4. 1993 byla založena Folklorní nadace Vojenského souboru písní a tanců Jánošík Brno, jako nositelka tradic, které nemají být zapomenuty. Jejím hlavním posláním je podpora sdružování jednotlivců a kolektivů, jejichž úkolem je rozvíjet, šířit, udržovat a chránit lidové umění a kulturu. Po legislativních změnách vzniklo dne 22. září 1998 Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno jako nástupnická organizace Folklorní nadace Vojenského souboru písní a tanců Jánošík Brno. Hlavním cílem a posláním je šíření a propagace lidového umění ve všech jeho formách, o čemž svědčí pořádání každoročních akcí a projektů (např. Letní folklorní večery F SCÉNA, významné koncerty VUS Ondráš, přehlídka dětských folklorních souborů Na lidovú notečku, Setkání folklorních generací, aj.). Významně podporovalo do konce roku 2018 činnost Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Tyto projekty byly organizovány a podporovaly benefice – ADRA, o.p.s., Československá obec legionářská, Centrum Paraple, o.p.s., DEBRA CR, Vojenský fond solidarity a Nadační fond Modrý hroch. V posledních letech spolek podporuje Dům pro Julii, z.ú. a další. V dnešní době zřizuje Dětské taneční studio ONDRÁŠEK.

k 31.1.24

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447